Blog
Millor, producte local
[ 30/10/2020 06:10 ]

  Cada vegada que prenem una decisió de compra estam donant energia a les empreses que volem que sobrevisquin. Si compram una peça de roba feta a nivell nacional tenim certes garanties que no s’ha confeccionat amb treball infantil, ni han hagut jornades de 16 hores de dones cosint perquè el preu sigui així de barat, ni rius contaminats amb restes d’indústria de teixit. Abans decidíem per preu, després per gust i després per moda. Hem delegat en altres la responsabilitat de fer-nos arribar l . . .

Experiència com a dinamitzador de l'emprenedoria i Formació Professional
[ 14/10/2020 05:10 ]

                    Des de l'any 2013 impartesc tallers a instituts d'FP a Balears, dins el "Pla Integral d'Impuls de les Capacitats Emprenedores "(ICAPE)", amb l'objectiu d'aconseguir que els alumnes millorin la seva capacitat de treballar en equip, aprenguin a prendre decisions, planificar, assumir responsabilitats, fer presentacions i aprenguin a crear un projecte empresarial. En definitiva, un programa dissenyat perquè els alumnes i les alumnes arribin a assolir les capacitats emprenedores . . .

Digitalitzar-se o desaparèixer
[ 15/09/2020 05:09 ]

  Un dels bloggers que seguesc és en Marc Vidal, consultor que treballa en transformació digital combinada amb anàlisi econòmica, a nivell macroeconòmic (estats, continents, regions) i microeconòmic (empreses). Un dels posts que va fer fa més d’un any analitzava la digitalització en el sector del taxi, reivindicant, entre d’altres, com canviarà el paisatge i la vida en les ciutats en el moment que els vehicles autoconduïts passin a formar part del nostre dia a dia: ja no necessitarem un co . . .

Benvinguda de la gerent, Mariona Luis, al Blog de l'IDI
[ 15/09/2020 05:09 ]

  L’IDI- Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears és una empresa pública del Govern de les Illes Balears, i és a la vegada l’Agència de Desenvolupament Regional de les Illes Balears. Les agències de desenvolupament regional són entitats públiques establertes per les administracions regionals amb l’objectiu de promoure el desenvolupament econòmic de la regió. Més enllà de fer coses tan diverses com promoure sòl industrial (polígons i naus industrials), articular la pol . . .

FEDER

Pàgina carregada en 0.0149 segons. IDI versió 3.2.0-dev