El concepte d'Indústria 4.0 és relativament recent, i es refereix a la quarta revolució industrial que consisteix en la introducció de les tecnologies digitals en la indústria.

En aquest context, la iniciativa Indústria Connectada 4.0 s'ha llançat per tal d'impulsar la transformació digital de la indústria espanyola mitjançant l'actuació conjunta i coordinada del sector públic i privat.

L'IDI, juntament amb la Direcció General de Política Industrial i el Ministeri, han firmat un conveni per impulsar la introducció de la Indústria 4.0 a les Illes Balears.

El conveni contempla, d'una banda, el coneixement i la utilització de l'eina d'autodiagnosi
HADA per tal de conèixer la seva situació en matèria de digitalització. D'altra banda, el programa ACTIVA, que prepara les empreses industrials en la seva transformació cap a la Indústria 4.0. Es tracta d'un programa d'assessorament especialitzat i personalitzat realitzat per consultores acreditades i amb experiència en implantació de projectes d'Indústria 4.0.

Així mateix, existeixen instruments i convocatòries públiques sobre finançament per ajudar les empreses en el procés de digitalització.

Podeu accedir a tota la informació sobre la indústria connectada 4.0 en un clic