El comerç de proximitat ja pot sol•licitar les ajudes de modernització dels establiments, impulsades per la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria a través de la Direcció General de Comerç i Empresa i l’IDI.

Amb aquests ajuts, les petites empreses del sector comercial detallista podran dur a terme millores tecnològiques encaminades a potenciar el comerç electrònic, inversions per avançar en l’estalvi energètic o millores en l’accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques, així com modernitzar els establiments, millorar la imatge comercial o fer obres i reformes.
 
Com a novetat i a petició del sector, enguany, a més, es podran beneficiar dels ajuts determinades empreses de serveis amb locals ja existents i seu social a les Illes Balears, com ara perruqueries i centres d’estètica.
 
La quantia de la subvenció és del 50 % del valor de la inversió feta, fins a un màxim de 6.000 euros. Així mateix, l’actuació que hagin dut a terme les empreses sol•licitants haurà de tenir un cost mínim de 2.000 euros.
 
Els projectes realitzats en el marc d’aquesta convocatòria s’hauran d’haver executat i pagat entre l’1 de novembre de 2017 i el 31 de desembre de 2018. El termini per sol•licitar els ajuts és d’un mes a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB, 12 de juny.

Per a més informació, podeu consultar la convocatòria al BOIB i al fulletó.