Aquests ajuts cerquen assegurar la continuïtat de les empreses viables en risc de desaparèixer, ja sigui potenciant el relleu en l'entorn familiar o entre els mateixos treballadors.

L’import total de la convocatòria és de 100.000 euros, i s’adreça tant a treballadors autònoms que vulguin plantejar un relleu empresarial, com a microempreses i pimes dels àmbits comercial, de serveis i industrials.

En el marc d’aquesta convocatòria se subvencionaran projectes de planificació dels processos de relleu en l’empresa com ara protocols d'empresa familiar, plans de continuïtat, o bé plans de relleu extern, quan el relleu es pretengui realitzar per part de treballadors de l'empresa.
 
Aquesta subvenció, publicada avui al BOIB, busca assegurar la continuïtat de les empreses viables, ja sigui potenciant aquesta continuïtat en l'entorn familiar o, quan no sigui possible, entre els mateixos treballadors. Entre les seves finalitats es troba també revertir processos de destrucció de les capacitats productives i el envelliment del sector a partir de polítiques orientades a millorar la competitivitat, la consolidació i el creixement del conjunt d'empreses de caràcter familiar, majoritari a les Illes. Com a conseqüència de la implementació d'aquests ajuts s'espera mantenir la continuïtat dels negocis i evitar la pèrdua d'activitat empresarial i de llocs de treball.

Aquesta línea d’ajuts subvencionarà el 50% de les despeses per imports que van des de 6.000 euros a 10.000 euros i que han de servir per finançar:

• Les despeses de consultoria externa especialitzada per a l’elaboració del protocol d’empresa familiar o del pla de relleu.
• Despeses notarials i en el seu cas registrals que es puguin generar.
 
Les empreses que vulguin realitzar aquest pla de relleu generacional poden presentar la sol·licitud fins el dia 29 d'agost. Els projectes s’han d’executar entre l’1 de gener de 2018 i el 30 de setembre de 2018.

Aquí teniu l'enllaç a la guia de tràmit de l'ajut.