S’han publicat una nova licitació a la plataforma de contractació del Sector Públic el dia 06-02-2019.

L'objecte del contracte és l'organització del III BoatShow Investment Forum, que tindrà lloc en el marc de la celebració del Saló Nàutic de Palma del 27 d'abril a l'1 de maig de 2019.

Podeu consultar el plec de prescripcions tècniques i les claúsules administratives a l’expedient número 76-2019.