La Junta de Compensació del Polígon de sa Creu de Porreres ha aprovat l’electrificació de la zona industrial per un import de 183.676 euros. Aquest fet suposa una passa molt important en la creació del Polígon Industrial, reivindicació històrica per part dels empresaris dels municipi que reclamen sòl industrial.

L’IDI, com a propietari majoritari dels terrenys, invertirà més de 115.500 euros en l’electrificació de la zona, projecte que durà a terme Endesa. La quantitat restant serà aportada per la resta de propietaris dels terrenys que albergaran el Polígon.

El Polígon Industrial de sa Creu, promogut per l’IDI, està gestionat per una Junta de Compensació formada per nou propietaris, dels quals l’IDI és el membre majoritari amb un 62,89% dels terrenys. L’àrea compta amb 75.000 metres quadrats repartits en 31 parcel·les industrials i de serveis, zones verdes, aparcaments, equipaments públics i vials.

L’IDI és propietari de 15 parcel·les que suposen 22.987 metres quadrats de sòl industrial. Després de l’electrificació, s’ha de treure la licitació del projecte d’urbanització de la zona amb un pressupost de 3.33.774,13€.

Històricament, l’IDI ha gestionat diferents polígons a les Illes Balears amb l’objectiu de pal·liar la manca de sòl industrial. L’objectiu és comptar amb parcel·les per posar a la venda a preus de mercat assequibles també per als petits industrials que vulguin traslladar la seva activitat a polígons.

Des de l’IDI, es promou la creació ordenada d’aquest tipus de sòl perquè tots els municipis tenguin l’oportunitat de potenciar el seu teixit industrial i evitar que les seves empreses s’hagin de traslladar a altres localitats.