Es tracta d'un servei dirigit a les empreses de les Illes Balears, especialment a les industrials.


A través de la realització de meses sectorials, reunions i visites personalitzades, pretenem conèixer les necessitats de les empreses per donar-los resposta, mitjançant la creació i posada en marxa de programes i serveis adients per a elles.