Des del IDI oferim als emprenedors i empresaris de les Illes Balears l'assessorament i suport necessari per aconseguir que el disseny sigui una constant en la gestió de la seva empresa. La imatge gràfica, el disseny d'interiors, el disseny de producte, l'embalatge, el web, etc. són els factors diferenciadors i el senyal d'identitat de les empreses.


El servei està orientat a demostrar l'eficàcia i la rendibilitat del disseny com a factor d'èxit dins de l'estratègia empresarial, així com a fomentar el treball conjunt entre dissenyadors i empresaris.


En què consisteix


 - Analitzam juntament amb l'empresa la seva situació general en matèria de disseny, o bé de projectes específics, realitzant un assessorament de cada cas concret.

- Acompanyam a l'empresari en la recerca del dissenyador o l'estudi de disseny més adequat per dur endavant el seu projecte empresarial.

- Oferim un seguiment integral del projecte per part dels tècnics de disseny de l'IDI.