L'IDI promou la urbanització de polígons per tal d'oferir parcel·les, o naus industrials claus en mà, per facilitar el trasllat d'empreses que es troben instal·lades en sòl rústic o a l'interior d'un municipi, així com per promoure la creació de noves iniciatives empresarials. 

Així mateix, desenvolupa actuacions a les tres Illes amb l'objectiu de posar a l'abast de les empreses sòl industrial a preus competitius.Oferta actual de sòl i de naus industrials


Sóller, Mallorca:
 Parcel·les d'entre 500 i 1.500 m2 en les quals s'hi poden instal·lar empreses industrials, artesanes o que prestin determinats serveis.

Sa Pobla, Mallorca: Parcel·la de 3.000m2 al polígon de Can Peu Blanc.

Es Mercadal, Menorca: Naus modulars de 50 fins a 500 m2 amb els mateixos usos descrits abans per a les parcel·les.

Actualment s'està promovent un polígon industrial al municipi mallorquí de Porreres. En projecte, la construcció de 12 naus modulars al polígon industrial de Maò, POIMA.