iemprèn neix arran de l’aprovació del Pla d’autoocupació i foment de l’emprenedoria 2017-2020 del Govern de les Illes Balears. L’objectiu d’aquest Pla és el foment i la promoció de la creació d’empreses, especialment de les microempreses, per aconseguir un nivell més alt d’ocupació i afavorir la creació de teixit productiu, especialment en aquelles activitats que puguin aportar més valor afegit.

L’IDI, a través d’iemprèn i amb el suport de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, és l’organisme encarregat de desenvolupar i dur a terme les accions contemplades al Pla d’autoocupació i foment de l’emprenedoria.

iemprèn és un servei d’orientació que dona suport a nous projectes empresarials, de forma personalitzada, des de la fase inicial de la idea de negoci fins a la posada en marxa del projecte, avaluant-ne la viabilitat per tal de facilitar el seu manteniment, creixement i èxit en el temps.

A més, posa a l’abast els recursos necessaris per emprendre: assessorament, formació, informació empresarial, ajudes i finançament, eines i publicacions, i espais en els quals col·laborar amb altres emprenedors.

Estàs interessat a conèixer els serveis d’iemprèn

Accedeix a la plataforma iemprèn !