"Amb aquest projecte es vol retre homenatge a tots aquells productors que ens aporten històries de passions, petits herois que projecten les marques cap al futur, amb la intenció de consolidar-se com a empresa i perdurar en el temps."

Curatislands vol promocionar en l'àmbit nacional i internacional les indústries productives de les Balears. El projecte vol donar a conèixer al consumidor no tan sols la diversitat de productes locals, sinó també la història del seu procés d'elaboració, es tracta de destacar el how it is made.

Aquest projecte dóna visibilitat al treball realitzat per dissenyadors, productors artesanals i industrials de les Illes Balears que ofereixen productes originals i autèntics. Així, una de les primeres accions del projecte és la selecció d'empreses productores realitzada a partir de tres factors:

  • La qualitat
  • El poder del made in
  • El disseny dels productes

 

Accions que s'ha dut a terme:

- Exposició de "Made in Mallorca" a Palma de l'11 al 14 de març de 2020

- Participació amb un estand conjunt a la London Design Fair 2018

- Exposició de "Made in Mallorca" a Palma del 13 al 16 de març de 2019

 

Accions futures

- Organització de trobades empresarials per cercar oportunitats de negoci i col·laboracions en els sectors d'Habitat i Moda.

- Organització de sessions entre l'oferta de serveis de disseny i la demanda de sectors empresarials.

- Participació en grups de treball i meses de reflexió entorn de temàtiques i reptes comuns.

- Canalització de demandes de perfils professionals de disseny i innovació. 

 Els nostres clients opinen

Avatar idi 1

"L'IDI ens ha donat l'oportunitat de presentar la nostra empresa i els nostres plans de futur a inversors privats i facilitar una via de diàleg amb el Govern Balear per dur a terme futurs projectes a les Illes Balears."

LA BELLA VERDE 
Maarten Bernhart
Founder - Sales Director 

 

 

Avatar idi 2

“L’IDI ens ha ajudat en la millora del pla de digitalizació de l’empresa. A més, també ens informen de subvencions disponibles i dels cursos que ens poden ajudar al creixement de la nostra indústria”

AVARQUES DE MENORCA
Aina Pons
Departament comercial de Mibo

Avatar idi 3

'L'IDI em va brindar l'oportunitat de presentar-me a un públic més ampli, de tenir més visibilitat i promoció en un moment primerenc i important i formar part d'una xarxa essencial d'empreses balears.'”

STUDIO JAIA
Anna Lena Kortmann
Founder

FEDER

Pàgina carregada en 0.0523 segons. IDI versió 3.2.0-dev