català/castellano

Espai disponible per a la innovació

D22-02-2012 H00:00

Els emprenedors vinculats a les tecnologies compten amb el suport de la incubadora col·laborativa del ParcBIT


La incubadora d’empreses del Parc Bit dóna suport a l’esperit emprenedor i a la creació d’empreses innovadores i vinculades a les noves tecnologies des de fa vuit anys. En aquests moments, la incubadora col•laborativa d’empreses del ParcBIT compta amb espai per acollir nous projectes innovadors en els primers mesos de desenvolupament. La incubació col·laborativa fa possible que durant el seu primer any de vida els projectes amb base tecnològica es beneficiïn d’unes condicions i serveis especials.

En l’actualitat, un total de 40 empreses de base tecnològica es beneficien dels avantatges que ofereix aquest servei, tant d’infraestructura i espai físic como empresarials i generals. Les persones interessades en muntar un negoci de base tecnològica i gaudir d’aquest servei poden presentar els seus projectes a la Unitat d’Innovació del ParcBit, que els avalua i assessora sobre les passes que han de seguir per ser allotjades en aquest espai.

Els objectius principals de la Incubadora d’empreses són, en primer lloc, oferir ubicació temporal en condicions avantatjoses per a noves empreses fonamentades en la tecnologia i la innovació, oferint-los serveis comuns d’infraestructura i generals que ajudin al desenvolupament dels projectes. Així mateix, pretén crear una xarxa de serveis integrals d’assessorament de valor afegit, empresarial, tecnològic i de finançament. En darrer lloc,  cerca crear una xarxa de contactes per potenciar el creixement i la internacionalització de les empreses de la incubadora.

Per sol·licitar l’accés a la incubadora col·laborativa s’ha d’omplir aquest formulari online.

La incubadora ofereix:

-Accés a mòduls d'incubació d'ús bonificat per a projectes innovadors.
-Assessorament i suport als incubats en àrees de creació i consolidació d'empresa, gestió empresarial i financera, finestreta única empresarial.
-Seguiment i control dels projectes incubats al llarg del seu cicle de vida.
-Assessorament i suport en la recerca de finançament per a projectes innovadors, especialment en convocatòries públiques competitives, assessorament en el finançament de l'R+D+i.
-Suport en la justificació econòmica d'ajuts i subvencions.
-Difusió de les seves activitats en mitjans de comunicació, revistes especialitzades, seminaris, reunions, etc.
-Afavorir les sinergies articulant espais de cooperació entre les empreses incubades.

Així mateix, la Unitat d'Innovació lidera el treball de detecció d'emprenedors, captació d'idees i informació i suport en la transformació d'ajuts i subvencions.

Per als emprenedors, recórrer a aquest servei els permet estalviar costos en la posada en marxa del seu negoci, accedir a serveis tècnics de maner gratuïta per a la gestió del projecte i tenir a la seva disposició contacte amb emprenedors i empresaris que els ajudaran a llençar la seva idea.