català/castellano

Canvi estratègic per a la millora de la competitivitat

D23-02-2012 H12:55

L'empresa Cluster Development ha presentat avui a la seu de la Vicepresidència Econòmica del Govern Balear les conclusions del Mapejat de Sectors Empresarials de les Illes Balears, promogut per la Direcció General de Comerç i Empresa a través de l'IDI


A la presentació hi han assistit el director general de Comerç i Empresa, César Pacheco, la directora general d'Economía i Estadístiques, Teresa Palmer, el director general d'Innovació i Desenvolupament Tecnològic, Antonio Jorge Mateos, el director general d'Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement, M.José Deyá i el director gerent de l'IDI Bartomeu Alcover.

En el marc del Decret Llei de Suport a l'emprenedor i l'empresa s'ha creat un grup de feina interdepartamental per identificar quins són els factors clau per a la millora competitiva dels sectors empresarials.

En aquest sentit s'ha preparat un mapejat de sectors per tal de fer una diagnosi actual que permeti identificar i caracteritzar cada sector en base al seu model de negoci. Aquest mapejat permetrà diferents actuacions:

 • Un nou enfocament de la realitat empresarial de les Illes Balears agrupada per models de negoci i per tant un millor coneixement de les necessitats actuals de les empreses. Es disposarà d'una Base de Dades quantitativa i qualitativa de les empreses que operen dins cada segment.
 • Un sistema de valor de cada línia de negoci que possibiliti una política coordinada entre els diferents agents d'entorn existents en el territori.
 • Realitzar una proposta de recomanacions a l'Administració envers les possibles actuacions a dur a terme cara al desenvolupament estratègic de les línees de negoci definides.

Per a la realització d'aquest mapejat s'ha utilitzat la metodologia clúster. Aquesta és una eina de treball sistemàtic de diagnòstic i execució, basada en una aproximació clúster i que consta de diverses fases:

 • Anàlisi estratègica, diagnòstic del sector i establiment del mapa clúster
 • Diagnòstics i plans estratègics individuals per a cada empresa
 • Propostes de millora per al sector i les empreses
 • Suggeriments d’actuació per a les administracions públiques 

 

Aquest document vol ser el punt de partida per ajudar a definir el canvi estratègic de les empreses i la millora de l'entorn en el qual competeixen.


 • © 2014 IDI, Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears.
  Plaça de Son Castelló, 1 - 07009, Palma. Illes Balears
  Tel. 971 784 650 - Fax. 971 784 651 - info@idi.caib.es - Política de privacitat