català/castellano

Tomeu Alcover, nou director gerent de l'IDI

D26-02-2012 H00:00

El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació, Josep Ignasi Aguiló, va informar al Consell de Govern del nomenament de Tomeu Alcover Miralles com a director gerent de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI).


Tomeu Alcover, nascut a Lloseta fa 34 anys, té estudis de Disseny i Patronatge per la Cordwainers Footwear Design de Londres i sap parlar cinc idiomes.

Compta amb 16 anys d’experiència en el món de l’empresa, en el sector del calçat, que l’ha duit a organitzar i planificar mig centenar de fires i missions comercials nacionals i internacionals, en col·laboració amb institucions com la Cambra de Comerç de Mallorca, l’Institut Espanyol de Comerç Exterior o a Federació d’Indústries del Mercat Exterior. 

Cal recordar que l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears és un organisme públic adscrit a la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació.

La missió de l’IDI és impulsar el desenvolupament empresarial de les Illes Balears amb criteris de sostenibilitat i de reequilibri territorial i sectorial, informant les empreses, especialment les petites i mitjanes, dels mitjans adequats per millorar la seva gestió i augmentar la seva competitivitat, com també posant al seu abast aquests mitjans, potenciant la innovació, el disseny, la comercialització i la qualitat amb la màxima transparència, equanimitat i eficiència.