DIAGNOSI DE MADURESA DIGITAL PER A PIMES BALEARS
DIAGNOSI DE MADURESA DIGITAL PER A LES PIMES DE LES BALEARS
Aquesta autodiagnosi és un primer pas per ajudar de manera senzilla i ràpida (menys de quinze minuts) a situar el grau aproximat de maduració digital de la vostra empresa responent a una sèrie de preguntes. Les conclusions de l’autodiagnosi seran un punt de partida de gran utilitat per al suport tècnic i les línies d'ajuts que l'IDI pot posar a disposició de la vostra empresa.

DADES D'IDENTIFICACIÓ DE LA PIME

  • CLIENTS
  • OFERTA
  • PROCESSOS
  • INNOVACIÓ
  • PERSONES
  • CULTURA