Des del IDI oferim als emprenedors i empresaris de les Illes Balears l'assessorament i suport necessari per aconseguir que el disseny sigui una constant en la gestió de la seva empresa. La imatge gràfica, el disseny d'interiors, el disseny de producte, l'embalatge, el web, etc. són els factors diferenciadors i el senyal d'identitat de les empreses.

El servei està orientat a demostrar l'eficàcia i la rendibilitat del disseny com a factor d'èxit dins de l'estratègia empresarial, així com a fomentar el treball conjunt entre dissenyadors i empresaris.

En què consisteix

- Analitzam juntament amb l'empresa la seva situació general en matèria de disseny, o bé de projectes específics, realitzant un assessorament de cada cas concret.

- Acompanyam a l'empresari en la recerca del dissenyador o l'estudi de disseny més adequat per dur endavant el seu projecte empresarial.

- Oferim un seguiment integral del projecte per part dels tècnics de disseny de l'IDI.

 Els nostres clients opinen

Avatar idi 1

"L'IDI ens ha donat l'oportunitat de presentar la nostra empresa i els nostres plans de futur a inversors privats i facilitar una via de diàleg amb el Govern Balear per dur a terme futurs projectes a les Illes Balears."

LA BELLA VERDE 
Maarten Bernhart
Founder - Sales Director 

 

 

Avatar idi 2

“L’IDI ens ha ajudat en la millora del pla de digitalizació de l’empresa. A més, també ens informen de subvencions disponibles i dels cursos que ens poden ajudar al creixement de la nostra indústria”

AVARQUES DE MENORCA
Aina Pons
Departament comercial de Mibo

Avatar idi 3

'L'IDI em va brindar l'oportunitat de presentar-me a un públic més ampli, de tenir més visibilitat i promoció en un moment primerenc i important i formar part d'una xarxa essencial d'empreses balears.'”

STUDIO JAIA
Anna Lena Kortmann
Founder

FEDER

Pàgina carregada en 0.0517 segons. IDI versió 3.2.0-dev