ayudas y subvenciones

Subvencions a les pime, microempreses i autònoms per fer front les conseqüències econòmiques de la Covid-19 a Palma


Organismo emisor: Ajuntament de Palma -PalmaActiva-
Fecha desde: mircoles, 21 de octubre de 2020
Fecha hasta: mircoles, 02 de diciembre de 2020
Categoría: Ajutssubvencions
Dirección: financament
Temas: Altres
Ámbito: Mallorca
Descripción:
L'objecte d'aquesta convocatòria és la de:

- donar liquidat de forma immediata a les petites empreses, microempreses i autònoms per pal·liar els efectes que l'actual situació ha provocat.

- contribuir a la recuperació i l'estabilitat de l'ocupació i al foment de la nova contractació.

Enlaces:
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/180/1070245
https://subvencionscovid.palmaactiva.com/proximamente.aspx
https://www.palma.cat/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=131699&tipo=8&nivel=1400&layout=contenedor1.jsp&codResi=1
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/183/1071009

¿En qué te podemos ayudar?

FEDER

Pàgina carregada en 0.0151 segons. IDI versió 3.2.0-dev