ayudas y subvenciones

Subvencions per a protegir l'activitat econòmica local a Son Servera


Organismo emisor: Ajuntament de Son Servera
Fecha desde: lunes, 09 de noviembre de 2020
Fecha hasta: martes, 15 de diciembre de 2020
Categoría: Ajutssubvencions
Dirección: financament
Temas: Altres
Ámbito: Mallorca
Descripción:
La finalitat d'aquestes subvencions és ajudar les persones empresàries del municipi de Son Servera a afrontar el efectes econòmics adversos derivats de la Covid-19 que hagin pogut patir.

Enlaces:
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/191/1072392
https://www.sonservera.es/portal/p_19_final_Contenedor2.jsp?codResi=1&contenido=14614&language=ca&layout=p_19_final_Contenedor2.jsp&nivel=1400&seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&tipo=8

¿En qué te podemos ayudar?

FEDER

Pàgina carregada en 0.0119 segons. IDI versió 3.2.0-dev