ayudas y subvenciones

Ajuts econòmics per pal·liar l'impacte econòmic de la Covid-19 a Ariany


Organismo emisor: Ajuntament d'Ariany
Fecha desde: martes, 01 de diciembre de 2020
Fecha hasta: lunes, 21 de diciembre de 2020
Categoría: Ajutssubvencions
Dirección: financament
Temas: Altres
Ámbito: Mallorca
Descripción:
L'objecte d'aquesta convocatòria és atorgar diverses ajudes econòmiques dirigides a persones físiques i jurídiques residents a Ariany afectades per la situació de l'estat d'alarma derivat de la crisi sanitària Covid-19.

Quantia de l'ajut: Serà del 40% del que hagi tributat en concept d'IBI (urbà i rústic) en l'exercici 2020.


Enlaces:
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/175/1069827
https://www.ajariany.net/ca/noticies/ajuts-economics-palliar-limpacte-economic-i-social-del-covid19-en-el-municipi-dariany

¿En qué te podemos ayudar?

FEDER

Pàgina carregada en 0.0132 segons. IDI versió 3.2.0-dev