ayudas y subvenciones

Subvencions de la línia estratègica de cultura de Marratxí


Organismo emisor: Ajuntament de Marratxí
Fecha desde: lunes, 09 de noviembre de 2020
Fecha hasta: viernes, 27 de noviembre de 2020
Categoría: Ajutssubvencions
Dirección: financament
Temas: Altres
Ámbito: Mallorca
Descripción:
L'objecte d'aquesta convocatòria és la de fomentar, mitjançant l'atorgament de subvencions, la realització d'activitats per part del sector cultural de Marratxí.

Beneficiaris: persones jurídiques de caràcter cultura amb o sense ànim de lucre i persones físiques dedicades al sector cultura amb o sense ànim de lucre que tinguin la seu social i el domicili en el municipi de Marratxí.

Quantia: Import màxim de 2.000 euros per entitat o persona física.

Presentació de sol·licituds: s'ha de presentar al Registre General de l'Ajuntament o fent servir la Seu electrònica.

Enlaces:
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/191/1072218
https://ajuntament.marratxi.es/wp-content/uploads/2020/11/BASES-SUBV.-CULTURA-2020-CATAL%C3%80.pdf

¿En qué te podemos ayudar?

FEDER

Pàgina carregada en 0.0138 segons. IDI versió 3.2.0-dev