ayudas y subvenciones

Subvencions per a activitats de promoció de l'economia local a Bunyola


Organismo emisor: Ajuntament de Bunyola
Fecha desde: lunes, 09 de noviembre de 2020
Fecha hasta: viernes, 11 de diciembre de 2020
Categoría: Ajutssubvencions
Dirección: financament
Temas: Altres
Ámbito: Mallorca
Descripción:
La finalitat de la subvenció és protegir i donar suport al teixit productiu del municipi de Bunyola, constituït principalment per persones físiques autònomes per tal que es produeixi tan aviat com sigui possible una reactivació de la seva activitat. I fomentar actuacions i projectes d'interès públic per a la promoció de l'economia local.Enlaces:
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/191/1071901

¿En qué te podemos ayudar?

FEDER

Pàgina carregada en 0.0173 segons. IDI versió 3.2.0-dev