ayudas y subvenciones

Ajudes per a minimitzar l'impacte econòmic de la Covid-19 del Consell de Mallorca


Organismo emisor: Consell de Mallorca
Fecha desde: jueves, 04 de junio de 2020
Fecha hasta: domingo, 28 de febrero de 2021
Categoría: Ajutssubvencions
Dirección: financament
Temas: Altres
Ámbito: Mallorca
Descripción:
Objecte: En el marc del Pla de Reactivació Econòmica i Social de Mallorca, "Mallorca Reacciona" el Consell va convocar els ajuts econòmics per a persones autònomes i microempreses de tots els àmbits, per adaptar-se a les noves condicions sanitàries.

Beneficiaris: Autònoms i microempreses de 5 treballadors o menys donats d'alta en qualsevol dels epígrafs de l'IAE de Mallorca.

Quantia: L'import màxim per sol·licitud és de 1.000€, per cobrir les despeses en material sanitari i higiènic, i per adaptar els negocis als canvis provocats per la Covid-19.

Enlaces:
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/100/1059399
http://web.conselldemallorca.cat/documents/774813/883080/20200610-EA-6.7+Convocatòria+d’ajudes+per+a+autònoms+i+empreses+de+5+treballadors+o+menys.pdf/b9ebb589-1edd-fdb6-1f2d-fe917555f93a?t=1591780097277
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/148/1065547
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/190/1071909

¿En qué te podemos ayudar?

FEDER

Pàgina carregada en 0.0121 segons. IDI versió 3.2.0-dev