ayudas y subvenciones

Ajuts a les empreses per sufragar les despeses del rebut de fems a Llubí


Organismo emisor: Ajuntament de Llubí
Fecha desde: mircoles, 07 de octubre de 2020
Fecha hasta: martes, 15 de diciembre de 2020
Categoría: Ajutssubvencions
Dirección: financament
Temas: Altres
Ámbito: Mallorca
Descripción:
La creació d'unes ajudes específiques per retornar la part proporcional del rebut de fems del temps que l'empresa va romandre tancada en motiu de l'estat d'alarma.
S'abonarà el 25% del rebut corresponent.

Enlaces:
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/172/1069203
https://www.ajllubi.net/ca/noticies/ajudes-les-empreses-sufragar-les-despeses-del-fems-durant-lestat-dalarma-varen-estar
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/174/1069787

¿En qué te podemos ayudar?

FEDER

Pàgina carregada en 0.0188 segons. IDI versió 3.2.0-dev